Dacă nu sunteţi încă înscrişi la un medic de familie sau doriţi schimbarea celui actual, aflaţi ce acte vă sunt necesare la urmatorul link

Serviciile gratuite (in contract cu CASMB) pentru pacientii inscrisi in lista:

 • consultatii
 • supravegherea asiguratilor cu afectiuni cronice
 • imunizari (vaccinuri)
 • diagnostic
 • educatie medico-sanitara
 • tratamente injectabile
 • recomandare examene paraclinice
 • controale periodice
 • pansamente
 • prescriere tratamente medicale
 • supravegherea gravidei
 • posibilitatea efectuarii analizelor medicale
 • retete compensate / gratuite
 • asistenta medicala la domiciliu
 • control medical
 • trimitere medicina de specialitate / spital
 • prescriere tratamente medicale

Pachetul de servicii medicale in asistenta medicala primara

Pachet minimal

 • Servicii medicale pentru situatile de urgenţă medico-chirurgicală
 • Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic
 • Monitorizarea evoluţiei sarcinii si lehuziei
  1. luarea în evidenţă în primul trimestru;
  2. supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a;
  3. supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;
  4. urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;
  5. urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;
 • Servicii de planificare familială
 • Constatarea decesului c1.1 sau fără eliberarea certificatului constatator de deces
 • Servicii de oreventie
 • Consultaţia preventivă

Pachet de baza

 • Serviciile medicale preventive şi profilactice acordate asiguraţi lor cu vârsta 0 - 18 ani
  1.  - la externarea din maternitate - la domiciliul copilului
  2.  - la 1 lună - la domiciliul copilului
  3. - la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 şi 36 luni
  4. - de la 4 la 18 ani
 • Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei
  1. luarea în evid en\·ă în orimul trimestru;
  2. supravegherea, hmar, din huia a 3-a până în luna a 7-a:
  3. supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;
  4. urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;
  5. urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;
 • Evaluarea riscului individual la adultul simptomatic
  1. asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 ani
  2. asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 ani persoane asimptomatice depistate cu risc înalt
  3. asiguraţi cu vârsta> 40 anic) asiguraţi cu vârsta> 40 ani
 • Servicii medicale curative
  1. Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni cronice
  2. Consultaţii periodice pentn1 îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice
  3. Managment de caz:
  4. l) evaluarea iniţială a cazului nou
  5. 1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2
  6. 1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşi c şi boala cronică respiratorie obstructivă -BPOC
  7. 1.3) evaluarea iniţială a cazult 1i nou de boală cronică de rinichi
  8. monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în 1nanage1nentul de caz (HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC, boală cronică de rinichi)
 • Servicii la domiciliu:
  1. Urgenţă
  2. Episod acut/subacut/acutizări ale bolilor cronice
  3. Boli cronice
  4. Management de caz pentru asiguraţii nedeolasabili înscrisi pe Iista proprie
  5. evaluarea iniţială a cazului nou
  6. evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2
  7. evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC
  8. evaluarea iniţjală a cazului nou de boală cronică de rinichi
  9. monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în managernentul de caz (HTA dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic şi boala respiratorie obstructivă - BPOC, boală cronică de rinichi)
  10. Constatarea decesului cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces
 • Administrare schema tratarnent direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC
 • Confimare caz oncologic

Program:

Luni:            14:00 - 22:00

Marti:          08:00 - 14:00

Miercuri:     14:00 - 22:00

Joi:               14:00 - 22:00

Vineri:         08:00 - 14:00

Contact:

     Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 197

     Telefon: 072 135 25 50 (mobil)

                    021 310 32 88 (fix - cabinet)

                    037 294 06 46 (fix - cabinet)

     E-mail: amaliamatei9@gmail.com

 

     Transport STB:

 

     Tramvai: 1, 8, 11, 25, 47

     Autobuze: 122, 226, 385,173

 

   

Localizare:

© Copyright - C.M.I. Dr. Matei Amalia - drmateiamalia.ro

